Rada ds. Budżetu

Taki zespół musi mieć zróżnicowany skład, tzn. muszą działać w nim przedstawiciele różnych interesariuszy społeczności lokalnej, w tym przedstawiciele władzy uchwałodawczej i wykonawczej, urzędu gminy (administracji, która będzie odpowiedzialna za organizację procesu i jego obsługę) oraz „zwykłych” mieszkańców.

Czytaj dalej »

Koalicja na rzecz Budżetu Obywatelskiego

Koalicja to inicjatywa społeczna której celem jest podjęcie rozmów i wypracowanie propozycji dla władz. Propozycji która będzie miała możliwie szerokie poparcie wśród mieszkańców.

Zwieńczeniem prac koalicji będzie przyjęcie uchwały intencyjnej przez radę miejską, a po zakończeniu prac nad modelem procedury – uruchomienie procesu w 2015 roku w oparciu o zarządzenie organu wykonawczego gminy, a także powołanie Rady ds. Budżetu.

Czytaj dalej »

Chcesz wydać Milion złotych?

Dołącz do nas i zacznij decydować w sprawach inwestycji w Łomiankach

Zapisz się